Akceptuję Aby dać ci najlepsze doświadczenie na Intomoda.pl wykorzystujemy cookies. Akceptujesz stosowanie cookies przy przeglądaniu strony.
Informacje o cookies
intomoda
3088 Ofert
Wytyczne & warunki Cookies

Warunki Intomoda.pl i należące do niego subdomeny

Zakres
Better-Web ApS za pośrednictwem serwisu internetowego intomoda.pl zapewnia konsumentom produkty od osób trzecich i platformę, która umożliwia poruszanie się między nimi.

Oto ogólne warunki i wytyczne dla użytkowników intomoda.pl (użytkownik).

Oto ogólne warunki i wytyczne dla użytkowników intomoda.pl (użytkownik).
Better-Web ApS nie zawiera umowy z użytkownikiem dotyczącej nabywania wyświetlanych towarów lub innych usług na intomoda.pl. Intomoda.pl udostępnia jedynie informacje o produkcie i nie pełni funkcji dystrybutora towarów wyświetlanych na stronie.

Transakcja (handel) odbywa się na stronie u osób trzecich, a zatem jest to kwestia pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią (sprzedającego). Podane informacje o produkcie nie stanowią wiążącej oferty z Better-Web ApS, wykorzystanie podanych informacji o produkcie nie stanowi jakiejkolwiek umowy prawnej między użytkownikiem a Better-Web ApS, odnoszącej się do wyświetlanych towarów.

Umowa o zakup produktów, towarów lub usług wyświetlanych na intomoda.pl zawierana jest pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią (sprzedającym). Jeśli zdecydujesz się kupić produkt, Better-Web ApS odsyła użytkownika bezpośrednio do strony internetowej sprzedawcy, z której można pobrać informacje o produkcie. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy informacje i dane określone przez sprzedającego są dokładne i aktualne.

Logo oraz nazwy firm, produktów i kolekcji na intomoda.pl mogą być znakami towarowymi osób trzecich (także dostawców lub producentów, ale nie ogranicza się do dostawców lub producentów). Informacje o produkcie mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów własnych. Pobieranie danych i informacji o produktach z serwisu intomoda.pl na dysk twardy komputera, chmurę lub inne urządzenie pamięci masowej jest niedozwolone. Transfer systematyczny również uznaje się za pobieranie i dlatego jest niedozwolony. Informacje o produkcie na intomoda.pl mogą być drukowane tylko w szczególnych przypadkach.

Przekazywanie informacji o produktach dopuszczalne jest jedynie wtedy, kiedy są one stosowane na użytek własny i przez osobę prywatną. Rozpowszechnianie danych produktów w celach komercyjnych jest zabronione. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że informacje o produkcie są wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych i nie są używane przez nieupoważnioną osobę trzecią.

Better-Web ApS nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność i aktualność informacji o produktach na intomoda.pl. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby upewnić się przed zakupem, że wszystkie informacje podane na stronie internetowej sprzedawcy były prawidłowe.

Ochrona danych osobowych
Better-Web ApS jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa (Data Protection Act) i wytycznych prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Intomoda.pl używa plików cookies do identyfikacji i zachowań użytkowników. Cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika w celu zapamiętania użytkownika oraz jego obecności na stronie dla kolejnych wizyt. Jeśli nie chcesz korzystać z plików cookies, możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.

Intomoda.pl korzysta z Google Analytics. Google Analytics to narzędzie analityki internetowej, które jest dostarczane przez Google Inc. Narzędzie do analizy pozwala na śledzenie źródła ruchu i zachowań użytkowników. Google Analytics używa plików cookie, a także informacji, które są zbierane przez Google Analytics, wysyłane do serwera w USA i tam są przechowywane. Informacje te obejmują między innymi adres IP użytkownika. Jeśli użytkownik chce wyłączyć używanie Google Analytics, może zainstalować Google add-on do przeglądarki. Dodatek ten można znaleźć pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Dodatek add-on można pobierać, zainstalować i aktualizować na ryzyko użytkownika, Better-Web ApS nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Prawa autorskie
Wszystkie dane, w tym informacje, tekst, logo, wyniki wyszukiwania i elementy wykorzystywane na intomoda.pl nie mogą być kopiowane (w całości lub w części), powielane ani zmieniane bez udzielenia pisemnej zgody od firmy Better-Web ApS.

Zastrzeżenie
Better-Web ApS nie ma wpływu na usługi osób trzecich, a zatem nie bierze odpowiedzialności za ich realizację. Better-Web ApS zastrzega sobie prawo do zapewnienia elastycznego okresu, w którym wszelkie komplikacje techniczne mogą zostać rozwiązane. Better-Web ApS tego nie gwarantuje.

Better-Web ApS nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność intomoda.pl, określone informacje produktów, dokładność i terminowość. Better-Web ApS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku produktów, usług i informacji (lub jakości i składu), które są dostarczane przez osoby trzecie.

Better-Web ApS i sprzedawcy, którzy dostarczają produkty i informacje na intomoda.pl, są odpowiedzialni za usługi i produkty i działają niezależnie. Better-Web ApS nie ponosi odpowiedzialności za design, treść lub techniki, jakie wykorzystują sprzedawcy na stronach internetowych.

Zastrzeżenie: linki wychodzące
Better-Web ApS nie ma wpływu na wygląd i zawartość odpowiednich stron internetowych dostawcy.

Ceny i konwersja walut
Ceny produktów wymienione na intomoda.pl są pobierane od sklepów internetowych i ich sieci. Ceny produktów wskazane na intomoda.pl mogą być zaokrąglone. Better-Web ApS nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność i aktualność podanych cen. Przelicznik walut jest używany do konwersji cen produktów dostarczanych firmie Better-Web ApS w walucie obcej, dlatego cena może ulec zmianie.

Zmiana warunków korzystania
Better-Web ApS zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji warunków i wytycznych bez uprzedzenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za czytanie na bieżąco przepisów i wytycznych, które dotyczą korzystania z tej usługi.


< Z powrotem